Sexsi... Vad?!

sexsibilitycoachtraining.jpg

 

I snart ett år har jag gått en utbildning vars innehåll jag har haft svårt att förmedla till de som frågat efter syfte och innehåll men så här efter 6:e modulen ska jag göra ett försök…

 

Sexsibility är ett ord som satts samman av engelskans sexuality och sensibility. För mig handlar sexualitet med sensibilitet om att lära känna min sexualitet men också att lära känna alla de lager som sexualiteten är inbäddad i. Sexsibility är en resa där jag utforskar min lust, min sårbarhet och min skam. Det är också en process som handlar om och att acceptera, omfamna och älska alla dessa delar av mitt väsen.

 

Sexsibility har varit en väg kantad av utmaningar. Jag har på djupet insett hur skrämmande det är för mig att visa sårbarhet, hur smärtsamt det kan vara att möta min skam och hur befriande det är att trotsa min rädsla. Belöningen efter dessa känslosamma möten har varit att jag känner mig mer levande. Jag njuter mer. Jag kan på ett nytt sätt ta för mig och säga ja till livet.

 

Längs Sexsiblityvägen har jag införlivat en ny uppfattning av vad som är kärnan i min sexualitet. Sex är fortfarande en självklar del av min sexualitet men kärnan är min sexuella energi snarare än de handlingar som uttrycker den. Min sexuella energi som också är min kreativa energi och min livsenergi. Jag gör kopplingar tillbaka till gymnasiets psykologistudier och inser att även Freud såg detta samband. Han beskrev libidon som den kraft som syftar till fortplanting men samtidigt är drivkraften i allt mänskligt handlande. Freud och jag är överens om att livslust är den motor som driver oss människor framåt.

 

Sexsiblity har, liksom tantrisk sexualitet, en bas i mindfulness. Calle Rehbinder, som varit en av mina lärare, uttrycker detta väldigt målande när han säger “Tantriskt sex handlar om att inte  jaga orgasmer. Det är inget fel på orgasmer. De är alldeles underbara men om du börjar jaga dem blir själva sexet en transportsträcka och något du inte längre upplever fullt ut.”

 

Samma förhållningssätt kan tillämpas på livet i stort. Om jag är upptagen av målet kommer vägen dit bara att vara en transportsträcka. I det stunder jag är medvetet närvarande här och nu kommer min upplevelse av stunden både att växa och fördjupas oavsett om jag diskar eller älskar.

 

Ofta är det mitt tänkande, den ständiga pratmaskinen, som hindrar mig från att vara fullt ut här och nu. Tankeapparaten är en fantastiskt redskap t.ex. för att lösa problem men den lurar mig ständigt att fastna i berättelser om det förgångna, planer för framtiden eller hypotetiska resonemang kring händelser som varken har inträffat eller kommer att göra det.

 

Jag försöker påminna mig själv om att dessa berättelser må vara intressanta men de säger inte sanningen om världen. Tankar är bara tankar som jag kan välja att tro på eller att avfärda. Om jag är klok så testar jag funktionaliteten i en tanke genom att fråga mig själv om tanken hjälper eller stjälper mig.  Detta är viktigt för det jag tänker bidrar till att forma den verklighet jag upplever.

 

Sexsbility har fått mig att återupptäcka begreppet acceptans. Även här finns en koppling till tantran där acceptansbegreppet är mycket långtgående. Lorenzo Stiernquist, som grundat Sexsiblitycoachutbildningen, talar om en total acceptans av dig själv och livet som det är just nu. Han utvecklar sina tankar genom att ställa retoriska frågor

varför tror du att du ska vara någon annan än du redan är?Varför tror du att något ska vara annorlunda än det är?

 

Lorenzo säger att han är medveten om att den typen av frågor kan vara provocerande för många. Människor som upplever problem och svårigheter vill ofta ha hjälp att förändra sitt liv. Lorenzo bjuder in mig till att se mening med att jag känner precis så som jag känner istället för att betrakta livet som ett problem som ska lösas. Han menar att om jag stänger mig för smärtan så stänger jag också ute glädje och njutning. Jag utvecklar försvarsstrategier mot känslor och dessa strategier begränsar hur fritt och fullt jag kan leva mitt liv.

11 okt 2013

Välkommen

Välkommen till www.blidu.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)