3 illusioner med makten att göra dig olycklig

 

 

happiness is a skill

Jag, liksom de flesta människor jag mött har haft perioder i livet då jag har upplevt lidande. Min längtan efter lycka har fört med sig att jag har försökt hitta vägar att komma ur lidande och få ett bättre liv. Jag har då insett att det finns vissa hinder som återkommit igen och igen.

 

När jag tidigare idag låg i gräset och solade fick jag en impuls att summera dessa insikter. Efter visst tänkande  kokade jag ner dem till 3 punkter. De är hinder som jag uppfattar som illusioner eller kollektiva osanningar som ligger invävda i vår kultur och som därför kan vara svåra att få syn på.

 

1. Lycka är ett tillstånd som innebär att du mår perfekt och inte möter några svårigheter. Ett sådant tillstånd är möjligt att uppnå.


Det finns många i vårt samhälle som tjänar både pengar och makt på att hålla liv i den här myten men du har mycket att tjäna på att genomskåda den.

 

Jag vill inte som buddhisterna hävda att allt liv är lidande. Jag skulle däremot vilja lyfta fram att det vi kallar negativa känslor, som sorg, ilska, skam och skuld är ouvndvikliga krafter i ett mänskligt liv. Om du förmår att både i tanke, känsla och handling godkänna detta faktum så är chansen stor att du kommer att uppleva mindre rädsla, känna dig mer levande och bli mer fri att leva det liv du önskar även om det ibland gör ont.

 

Om du inte vill acceptera det så finns det oändligt många strategier som syftar till att trycka undan känslorna i ett försök att må bra igen. En del strategier funkar bättre, andra sämre. Att dagdrömma eller i tysthet utse någon annan till syndabock är kanske inte så dyrt men missbruk och andra självskadande beteenden kan kosta dig mera.

 

Oavsett vilken metod du väljer kommer ditt försök att trycka undan känslor alltid att ta energi och under tiden du kämpar så förlorar du din förmåga att uppleva livet här och nu. Det vill säga – du förlorar just de element i livet som gör att en människa känner sig kreativ, lycklig och full av liv.

 

2. Pratmaskinen i ditt huvud är du.


Jag måste först erkänna att det är en fantastisk förmåga vi har att kunna tänka alla dessa tankar, lösa problem och fundera ut nya saker. Samtidigt antar jag att du, liksom jag, har lagt märke till att det mesta tänkandet som pågår mest kan liknas vi pladder. Det flesta tankar är de samma idag som igår och de leder inte framåt. Tvärtom har du säker också hört den där rösten i ditt huvud som kommenterar allt som sker med en smått missnöjd eller fördömande röst. Ja, kanske har du rent av en av de där riktigt elaka rösterna i huvudet som säger att du inte duger, att du är ful eller att du säger dumma saker.

 

Men om den där pladdrande rösten säger saker till dig – vem är då du, vem är rösten och vem är det som är medveten om att rösten kritiserar dig?


Du är förmodligen van att tänka att du själv är en person, ett jag och en samlad personlighet med tillhörande känslor, tankar, egenskaper och historier. Det är i själva verket ett helt orimligt synsätt. En persons självupplevelse är mer ett system av olika processer och pratmaskinen i huvudet är en av dessa. Du – vem du än är – är mycket mer än rösten i ditt huvud.

 

Jag kan verligen hoppas att du redan har eller framöver kommer att upptäcka alla fantastiska möjligheter som ligger i att vara mer än pratmaskinen. Har du t.ex. upplevt hur det känns att hänga en stund med din inre observatör? Det kan vara otroligt givande att för en stund sätta sig på åskådarbänken och bara betrakta vad som pågår på din inre scen.

 

3. Dina tankar är sanningar.


Har det hänt att du någon gång varit mycket engagerad i en fråga men senare helt ändrade åsikt om saken? Eller har du varit med om att du trodde att någonting förhöll sig på ett sätt, blev skitförbannad/ledsen/besviken men att du sedan insåg att du totalt missförstått?

 

Om du har varit med om något av detta så har du kanske insett samma sak som jag – att dina tankar inte var sanningen. Om du begrundar saken ett tag så är det ganska självklart. Tankar är ord, det vill säga omtolkningar från upplevelser till språk som ger information om vad du sett, hört och känt. Ofta rör dina tankar dessutom antaganden om vad andra människor sett, hört, känt eller vad deras handlingar betydde. Det finns med andra ord en massa tolkande och omtolkande inblandat i vårt tänkande. I den meningen kan tankar aldrig leverera någon absolut sanning.

 

Det ligger en frihet i den insikten eftersom du inte behöver låsa sig så hårt vid dina tankar. Du blir fri att vid behov tänka nytt och tänka om. Du blir fri att inte reagera så starkt på dina tankar för du vet att de bara är ord, bara föreställningar, som kan bytas mot nya ord och föreställningar. Du kan bli mer generös och tålmodig med människor som tänker andra tankar än du. Behovet att “slåss om” hur verkligheten förhåller sig upphör. Du kan välja att tro på tankar som är bra för dig. Du kan välja att fästa mindre vikt vid tankar som stör och gör dig illa.

11 aug 2015

Välkommen

Välkommen till www.blidu.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)