Jag kan bli din guide

 


Din värld som du uppfattar den är inte styrd av yttre fakta. Den yttre världen styrs av din inre verklighet. Med det menar jag att vad du tänker om dina upplevelser starkt påverkar hur du känner dig, påverkar hur du ser på ditt liv och påverkar vilka lösningar som förefaller möjliga för dig.

 

Ändrar du ditt sätt att tänka så kommer det att påverka vilka känslor som väcks i dig och det kommer också att ändra din upplevelse av världen. Med förändrade tankar, känslor och upplevelser kommer du att uppfatta nya perspektiv och möjligheter. Du kommer att hitta andra lösningar än vad som var möjligt med din tidigare världsbild.

 

I det reflekterande samtalet hjälper jag dig att vända tillbaka för att skapa ny mening i tidgare upplevelser som en väg till utveckling och förändring.

 

Ordet reflektion har sitt ursprung i två latinska ord. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka.

 

När du är i görandet, i upplevelserna så befinner du dig i känsla, inlevelse och aktivitet. Detta tillstånd behövs som grund för reflekterandet. Om du inte involverade dig och levde dig in i upplevelsen skulle du inte ha något att reflektera över. Å andra sidan skulle du helt utan reflektion vara som en båt utan roder, helt utan styrsel och riktning. För att kunna växla från görande till reflektion behöver du också ha tillgång till varandet. Det vill säga du behöver stanna upp, pausa och bara vara för att få utrymme för nya tankar att slå rot.

 

I sampselet mellan dessa tre - görandet, varandet och reflekterandet skapas förutsättningengen för din utveckling och förändring.

 

Det finns många praktiska verktyg att ta till för att du ska få hjälp att komma dit du vill. Jag använder mig av motiverande samtal (MI) som är till god hjälp om du behöver stärka din motivation och få hjälp att genomföra beteendeförändringar. Jag inspireras också av ACT för att hjälpa dig att utforska livsmål och leva i enlighet med dina värden.

 

Jag kan vara din guide på denna resa. Jag kan ge dig utrymmet för att vara och för att reflektera. Jag kan ställa de frågor som hjälper dig att finna dina svar. Jag kan spegla dina upplevelser så att du får möjlighet att göra dina erfarenheter till en väg fram mot det liv du vill ha.

 

Jag kommer inte att tala om för dig vad som är rätt och fel. Du behöver hitta din egen sanning. Men jag kommer att stötta dig att komma vidare genom att vara den guide som känner med dig, bekräftar dina styrkor, visar på nästa steg och hejar på dina framgångar!

9 sep 2014

Välkommen

Välkommen till www.blidu.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)