Samtyckescirkeln

 

 

Grundtanken i samtyckescirkeln är denna. Varje gång vi utbyter något i en relation så finns det en som ger och en tar emot gåvan. Det finns en som handlar och en som handlingen riktas mot.

 

Jag var tidigare van att tänka att den person som handlar också är den som ger men har insett att det inte nödvändigtvis måste vara så. Om det är samma person kallas denna, enligt modellen, för "server" vilket kan översättas både med betjänt och behandlare. Den som tar emot kallas "accepter" dvs personen accepterar tjänsten, handlingen eller gåvan. Om den som handlar gör det för sin egen fördel är personen istället en "taker" och den som handlingen riktas mot kallas "allower" men i en sådan situation är det den sistnämnda som ger gåvan genom att tillåta den andre att ta för sig.

 

I en relation sker ständiga utbyten där vi om vart annat intar de olika rollerna i cirkeln oftast helt utan att reflektera över om vi ger eller förser oss själva. Jag kan börja massera min älskade för att ge skön avslappning men fortsätter för att jag själv njuter av behandlingen. Från att ha varit en "server" glider jag omärkligt över i att rollen av "taker". I en sund relation kan denna ständiga växelverkan pågå utan större gnissel i relationmaskineriet.

 

Men jag har definitivt befunnit mig i relationer där utbytet har skett utanför samtyckescirkeln. Husfridssex för att får sova i lugn och ro försatte mig i en gång i tiden i den obehagliga rollen av "victim". I samma relation hände det allt som oftast att jag skötte markservicen med sur min och en martyrskylt hårt snörd runt halsen.

 

En mer subtil variant har varit när jag mitt i mottagande av sköna smekningar plötsligt känner hur någonting inte längre stämmer, hur den närvaro som nyss fanss nu saknas och hur den beröring som stunden innan följde varje gensvar från mig nu sker på nya premisser.

 

Det gick många år av mitt liv innan jag fick ord för det som händer i sådana situationer när en givare plötsligt blir en tagare och där jag inte har varit med på noterna.

 

Vinsten med att bli medveten om de olika rollerna i samtyckescirkeln och att se hur jag och den andra i en relation går in och ut ur dem har varit att jag blivit än mer klar och tydlig med mina integritetsgränser. Jag luras inte längre att tro att allt som andra gör mot mig är för min skull och jag ger det jag vill ge utan att nödvändigtvis vänta mig något tillbaka. Jag har också funnit njutnigen i att ta från någon som gett mig tillåtelse att göra så och jag uppskattar oändligt mycket att möta människor som känner sina ja och sina nej och tar ansvar för sina egna gränser.

 

Vill du träna på att uppmärksamma de olika rollerna i samtyckescirkeln?

Beröringsövningen görs tillsammans med en partner och ni turas om att vara aktiv (handlande) och mottagande (den som handlingen riktas mot).


1. Den mottagande berättar vilken beröring hen önskar från partnern. Den aktiva känner efter om det känns ok att göra vad mottagaren bett om. Är det något som inte känns bra att göra frågar den aktiva om det finns något mer som den mottagande önskar? Innan beröringen inleds ska ni alltså tydligt uttala vad som ska ske och att båda ger sitt samtycke till detta. Den aktiva ger sedan precis den beröring som som ni kommit överens om. Om det väcker lust hos givaren (den aktiva) så används den känslan endast som känslomässig energi för att fortsätta ge beröring som är så njutningsfull som möjligt för mottagaren. Den mottagande behöver inte tänka på något annat än att ta emot och njuta. Om något inte känns bra tar var och en ansvar för att avbryta beröringen och omförhandla.

 

Bestäm hur länge beröringen ska pågå och byt därefter roller med varandra.

 

2. Den aktiva (tagaren) berättar vilken beröring hen vill ge partnern utifrån sin egen njutning. Mottagaren känner efter om det känns ok att ta emot den beröring som den aktiva föreslår. Är det något som inte känns bra frågar den mottagande om det finns något mer som den aktiva önskar göra? Innan beröringen inleds ska ni alltså tydligt uttala vad som ska ske och att båda ger sitt samtycke till detta. Den aktiva ger sedan precis den beröring som som ni kommit överens om. Den mottagande behöver inte tänka på något annat än att ta emot och njuta. Om något inte känns bra tar var och en ansvar för att avbryta beröringen och omförhandla.

 

Bestäm hur länge beröringen ska pågå och byt därefter roller med varandra.

 

27 apr 2014

Välkommen

Välkommen till www.blidu.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)